Home » Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACYBELEID en Cookiebeleid van Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha verwerkt van haar gasten.

Indien u een verblijf boekt bij Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha, of om een andere reden persoonsgegevens aan Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren u daarom ook om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha, Rua João Henriques Foja Oliveira 47 | 3130-434 Vinha da Rainha, Soure, Portugal | +351 916 589 145 | info@termas-da-azenha.com | NIF: 504 508 270

2.Welke gegevens verwerkt Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha en voor welk doel

2.1    In het kader van uw verblijf worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

  • voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht
  • adresgegevens eventueel postadres
  • telefoonnummer(s),  e-mailadres(sen)
  • Paspoort gegevens

2.2    Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden::

  1. a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor contact over de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie en ook voor het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
  2. b) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres – gebruikt voor het registreren van de boekingen en tevens voor de correctie administratieve afhandeling hiervan,
  3. c) je naam, adresgegevens en telefoonnummer – gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en ook voor informatie over diensten en activiteiten van Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha;
  4. d) Je naam, adresgegevens, paspoort gegevens – gebruikt voor een correcte afhandeling met de Portugese autoriteiten zijnde de Finanças en de SEF, de belastingdienst en de vreemdelingendienst. De gegevens worden zolang bewaard als de Portugese wetgeving dit vereist.
  5. e) je  naam en bankrekeningnummer – gebruikt om betalingen van afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3    Je naam, emailadres en telefoonnummer worden tot uiterlijk twee jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha. Tevens gebruiken wij dit om je te informeren over de ontwikkelingen van Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha.

3. Bewaartermijnen 

Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je verblijf tot maximaal twee jaar na afloop van dit verblijf. Echter of zolang de Portugese wetgeving dit vereist aangaande het bewaren van administratie gegevens voor de belastingdienst en vreemdelingendienst. Vervolgens vernietigen wij aansluitend de persoonsgegevens.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1   Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2   Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1   Via de administratie van Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren

5.2   Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de administratie.

5.3   Indien je klachten hebt over de wijze waarop Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je hierover per email contact opnemen: info@termas-da-azenha.com  en vragen naar het klachtenboek.

5.3 a. Ook indien er andere klachten zijn welke niet met Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha opgelost kunnen worden kunt u vragen naar het klachtenboek of livro de reclamaçoes (ID nummer …… | ASAE ….)

5.4   Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen ook worden gericht aan onze administratie info@termas-da-azenha.com

5.5 Indien u er niet onderling met Meio Gordo Actividades Turísticas Lda |Termas da Azenha uitkomt kunt u ook contact opnemen met CNIACC Centro de Portugal.

5.6. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale Portugese toezichthouder, de “Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD)“.

 6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Opgemaakt 18 oktober 2021

7. Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website gebruiken wij cookies. In deze verklaring leggen we eerst uit wat cookies zijn. Daarna  gaan we in op welke cookies wij gebruiken en tevens waarom wij deze gebruiken.

Wat zijn cookies Een cookie is een bestand dat door een website (in dit geval www.termas-da-azenha.com) wordt meegestuurd. Vervolgens plaats je browser dit op je harde schijf van je computer. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie zullen zij analyseren. Deze informatie is zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht zijn. Verder ook voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Zij, Google, heeft van ons ook geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie daarom op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie hiervoor de website van Google.

Social Media buttons De verschillende social mediakanalen gebruiken vaak codes, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de privacy verklaringen van de door B&B Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Blog Wanneer jij je hebt ingeschreven voor het blog bij Meio Gordo Actividades Turísticas Lda. (voor degene is deze informatie) willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van https://www.mailerlite.com/privacy-policy kun je vinden in hun privacy policy. Uitschakelen en verwijderen Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dan de help-functie van de browser. Lees verder in ons cookiebeleid.

8. Google Analytics

Graag willen wij inzicht in het gebruik van de website om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik. Hiervoor maken wij soms gebruik van Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon voor ons. Google Analytics hanteert daarnaast zelf een beleid wat online vindbaar is.

9. Social Media Kanalen

B&B Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha maakt gebruik van verschillende social mediakanalen, ten eerste namelijk: Facebook en Instagram. Ten tweede, in mindere mate ook van Twitter en LinkedIn en tevens van Google Plus. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt B&B Meio Gordo Actividades Turísticas Lda | Termas da Azenha gebruik van buttons, linken en/of contactformulieren. Ook deze social mediakanalen verzamelen informatie. Om duidelijk te krijgen wat er met de gegevens gebeurt, kunnen de privacyverklaring van de social mediakanalen uitsluitsel bieden.